Интернет ресурси
Српске Православне Цркве

Телескоп бета 3 верзија

Претрага званичних интернет адреса СПЦ
   
 
1 st-george-church.org/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.1] -0/A4:0

2 st-george-church.org/index.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.2] -0/A4:0

3 st-george-church.org/services-events.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.3] -0/A4:0

4 st-george-church.org/programs-groups.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.4] -0/A4:0

5 st-george-church.org/sgsoc-photos.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.5] -0/A4:0

6 st-george-church.org/links.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.6] -0/A4:0

7 st-george-church.org/contact.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.7] -0/A4:0

8 st-george-church.org/announcements.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.8] -0/A4:0

9 st-george-church.org/fr-aleks-bio.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.9] -0/A4:0

10 st-george-church.org/history.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.10] -0/A4:0

11 st-george-church.org/sgsoc-docs/StGeorgeEventsCale...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.11] -0/A4:0

12 st-george-church.org/sgsoc-choir.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.12] -0/A4:0

13 st-george-church.org/sgsoc-board.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.13] -0/A4:0

14 st-george-church.org/sgsoc-church-school.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.14] -0/A4:0

15 st-george-church.org/sgsoc-kolo-sestara.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.15] -0/A4:0

16 st-george-church.org/sgsoc-snf-lodge-43.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.16] -0/A4:0

17 st-george-church.org/sgsoc-youth-group.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.17] -0/A4:0

18 st-george-church.org/gallery-churchschoolgrad2017....
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.18] -0/A4:0

19 st-george-church.org/gallery-serbfest2017.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.19] -0/A4:0

20 st-george-church.org/gallery-slava2017.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.20] -0/A4:0

21 st-george-church.org/gallery-holyweekpascha2017.ht...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.21] -0/A4:0

22 st-george-church.org/gallery-LentenRetreat2017.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.22] -0/A4:0

23 st-george-church.org/gallery-StNikolaiZica2017.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.23] -0/A4:0

24 st-george-church.org/gallery-StSava2017.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.24] -0/A4:0

25 st-george-church.org/gallery-nativity2017.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.25] -0/A4:0

26 st-george-church.org/gallery-pilgrimage2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.26] -0/A4:0

27 st-george-church.org/gallery-svpetka2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.27] -0/A4:0

28 st-george-church.org/gallery-choirconcert2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.28] -0/A4:0

29 st-george-church.org/gallery-serbfest2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.29] -0/A4:0

30 st-george-church.org/gallery-pascha2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.30] -0/A4:0

31 st-george-church.org/gallery-churchslava2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.31] -0/A4:0

32 st-george-church.org/gallery-vrbica2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.32] -0/A4:0

33 st-george-church.org/gallery-sundayoforthodoxy2016...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.33] -0/A4:0

34 st-george-church.org/gallery-StSava2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.34] -0/A4:0

35 st-george-church.org/gallery-nativity-2016.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.35] -0/A4:0

36 st-george-church.org/gallery-unctionservice-2015.h...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.36] -0/A4:0

37 st-george-church.org/gallery-choirconcert-2015.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.37] -0/A4:0

38 st-george-church.org/gallery-pilgrimage-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.38] -0/A4:0

39 st-george-church.org/gallery-serbfest-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.39] -0/A4:0

40 st-george-church.org/gallery-slava-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.40] -0/A4:0

41 st-george-church.org/gallery-pascha-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.41] -0/A4:0

42 st-george-church.org/gallery-svetisava-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.42] -0/A4:0

43 st-george-church.org/gallery-nativity-2015.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.43] -0/A4:0

44 st-george-church.org/gallery-bazaar-2014.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.44] -0/A4:0

45 st-george-church.org/gallery-stpetka-2014.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.45] -0/A4:0

46 st-george-church.org/gallery-choirconcert-2014.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.46] -0/A4:0

47 st-george-church.org/gallery-ethnicfest2014.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.47] -0/A4:0

48 st-george-church.org/gallery-pascha2014.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.48] -0/A4:0

49 st-george-church.org/gallery-fraleks-banquet.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.49] -0/A4:0

50 st-george-church.org/gallery-bozhich-2014.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.50] -0/A4:0

51 st-george-church.org/gallery-bazaar-2013.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.51] -0/A4:0

52 st-george-church.org/gallery-pilgrimage-2013.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.52] -0/A4:0

53 st-george-church.org/gallery-st-george-slava-2013....
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.53] -0/A4:0

54 st-george-church.org/gallery-pascha-2013.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.54] -0/A4:0

55 st-george-church.org/gallery-forgiveness-sunday-20...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.55] -0/A4:0

56 st-george-church.org/gallery-diocese-day-2013.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.56] -0/A4:0

57 st-george-church.org/gallery-bazaar-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.57] -0/A4:0

58 st-george-church.org/gallery-stpetka-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.58] -0/A4:0

59 st-george-church.org/gallery-serbfest-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.59] -0/A4:0

60 st-george-church.org/gallery-memorial-day-2012.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.60] -0/A4:0

61 st-george-church.org/gallery-church-school-2012.ht...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.61] -0/A4:0

62 st-george-church.org/gallery-pascha-sunday-2012.ht...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.62] -0/A4:0

63 st-george-church.org/gallery-resurrection-matins-2...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.63] -0/A4:0

64 st-george-church.org/gallery-holy-saturday-2012.ht...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.64] -0/A4:0

65 st-george-church.org/gallery-good-friday-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.65] -0/A4:0

66 st-george-church.org/gallery-nikolai-zica-2012.htm...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.66] -0/A4:0

67 st-george-church.org/gallery-sunday-orthodoxy-2012...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.67] -0/A4:0

68 st-george-church.org/gallery-st-sava-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.68] -0/A4:0

69 st-george-church.org/gallery-nativity-2012.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.69] -0/A4:0

70 st-george-church.org/gallery-bazaar-2011.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.70] -0/A4:0

71 st-george-church.org/gallery-pilgrimage-2011.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.71] -0/A4:0

72 st-george-church.org/gallery-slava-2011.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.72] -0/A4:0

73 st-george-church.org/gallery-vaca-church-school-20...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.73] -0/A4:0

74 st-george-church.org/gallery-pascha-2011.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.74] -0/A4:0

75 st-george-church.org/construction.html
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.75] -0/A4:0

76 st-george-church.org/galleries/churchschoolgrad201...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.76] -0/A4:0

77 st-george-church.org/galleries/serbfest2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.77] -0/A4:0

78 st-george-church.org/galleries/slava2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.78] -0/A4:0

79 st-george-church.org/galleries/holyweek2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.79] -0/A4:0

80 st-george-church.org/galleries/LentenRetreat2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.80] -0/A4:0

81 st-george-church.org/galleries/StNikolaiZica2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.81] -0/A4:0

82 st-george-church.org/galleries/StSava2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.82] -0/A4:0

83 st-george-church.org/galleries/nativity2017/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.83] -0/A4:0

84 st-george-church.org/galleries/2016pilgrimage/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.84] -0/A4:0

85 st-george-church.org/galleries/2016svpetka/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.85] -0/A4:0

86 st-george-church.org/galleries/2016choirconcert/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.86] -0/A4:0

87 st-george-church.org/galleries/serbfest2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.87] -0/A4:0

88 st-george-church.org/galleries/pascha2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.88] -0/A4:0

89 st-george-church.org/galleries/ChurchSlava2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.89] -0/A4:0

90 st-george-church.org/galleries/vrbica2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.90] -0/A4:0

91 st-george-church.org/galleries/sundayorthodoxy2016...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.91] -0/A4:0

92 st-george-church.org/galleries/stsava2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.92] -0/A4:0

93 st-george-church.org/galleries/nativity2016/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.93] -0/A4:0

94 st-george-church.org/galleries/holyunction2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.94] -0/A4:0

95 st-george-church.org/galleries/choirconcert2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.95] -0/A4:0

96 st-george-church.org/galleries/pilgrimage-2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.96] -0/A4:0

97 st-george-church.org/galleries/Serbfest2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.97] -0/A4:0

98 st-george-church.org/galleries/Slava2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.98] -0/A4:0

99 st-george-church.org/galleries/pascha2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.99] -0/A4:0

100 st-george-church.org/galleries/svetisava2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.100] -0/A4:0

101 st-george-church.org/galleries/Nativity2015/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.101] -0/A4:0

102 st-george-church.org/galleries/bazaar2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.102] -0/A4:0

103 st-george-church.org/galleries/stpetka2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.103] -0/A4:0

104 st-george-church.org/galleries/choirconcert2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.104] -0/A4:0

105 st-george-church.org/galleries/ethnicfest2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.105] -0/A4:0

106 st-george-church.org/galleries/pascha2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.106] -0/A4:0

107 st-george-church.org/galleries/fraleksbanquet/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.107] -0/A4:0

108 st-george-church.org/galleries/bozhich-2014/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.108] -0/A4:0

109 st-george-church.org/galleries/bazaar-2013/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.109] -0/A4:0

110 st-george-church.org/galleries/pilgrimage-2013/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.110] -0/A4:0

111 st-george-church.org/galleries/st-george-slava-201...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.111] -0/A4:0

112 st-george-church.org/galleries/pascha2013/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.112] -0/A4:0

113 st-george-church.org/galleries/forgiveness-sunday-...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.113] -0/A4:0

114 st-george-church.org/galleries/dioceseday-2013/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.114] -0/A4:0

115 st-george-church.org/galleries/bazaar-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.115] -0/A4:0

116 st-george-church.org/galleries/st-petka-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.116] -0/A4:0

117 st-george-church.org/galleries/serbfest-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.117] -0/A4:0

118 st-george-church.org/galleries/memorial-day-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.118] -0/A4:0

119 st-george-church.org/galleries/church-school-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.119] -0/A4:0

120 st-george-church.org/galleries/pascha-sunday-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.120] -0/A4:0

121 st-george-church.org/galleries/resurrection-matins...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.121] -0/A4:0

122 st-george-church.org/galleries/holy-saturday-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.122] -0/A4:0

123 st-george-church.org/galleries/good-friday-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.123] -0/A4:0

124 st-george-church.org/galleries/nikolai-zica-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.124] -0/A4:0

125 st-george-church.org/galleries/sunday-orthodoxy-20...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.125] -0/A4:0

126 st-george-church.org/galleries/st-sava-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.126] -0/A4:0

127 st-george-church.org/galleries/nativity-2012/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.127] -0/A4:0

128 st-george-church.org/galleries/bazaar-2011/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.128] -0/A4:0

129 st-george-church.org/galleries/pilgrimage-2011/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.129] -0/A4:0

130 st-george-church.org/galleries/slava-2011/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.130] -0/A4:0

131 st-george-church.org/galleries/vaca-church-school-...
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.131] -0/A4:0

132 st-george-church.org/galleries/pascha-2011/
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 01-01-1970 [.132] -0/A4:0


Нисте пронашли жељени податак -покушајте са алтернативним претрагама:Основна претрага је усмерена на почетне странице сајтова. Уколико се тражени податак не налази на почетној страници, покушајте са -дубоком- претрагом.
Можда ћете постићи бољи резултат уколико исти упит задате са укљученом опцијом за -дубинску- претрагу (коцкица десно поред поља за упит). Прочитајте: Како ради претрага Телескопа : правила, начини претраге...
Кратак видео од 1.30мин приказује начин детаљније претраге
Како претражити каталог
Боже, не допусти да срце наше остане празно, него дај – пошто од твоје воље све зависи – да увек желимо и да се надамо, и да то што желимо буде добро и стварно и да наша нада не буде испразна.
Дај да предмет наших жеља буде виши и лепши од нашег живота и да се доброј нади никад не изневеримо због кратких и варљивих остварења која заклањају видик и лажно обећавају одмор. Дај нам прав пут, са пролазним посртањима, а са миром и славом на крају. И дај нам мудрости и храбрости, кад нам дајеш искушења.
И ма куда ишли и лутали, не дај да на крају останемо изван твоје свеобимне хармоније, јер то сваке секунде, на сваком месту, сваким делићем бића желимо.

Иво Андрић, Знакови поред пута