Интернет ресурси
Српске Православне Цркве

Телескоп бета 3 верзија

Претрага званичних интернет адреса СПЦ
   
 
1 svgeorgije.org/Intro.asp
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.1] -154/A4:0

2 svgeorgije.org/Start.asp
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.2] -857/A4:0

3 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=1
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.3] -857/A4:0

4 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.4] -857/A4:0

5 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.5] -857/A4:0

6 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.6] -857/A4:0

7 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.7] -857/A4:0

8 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=6
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.8] -857/A4:0

9 svgeorgije.org/Siteview.asp?ID=7
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.9] -857/A4:0

10 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=62
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.10] -857/A4:0

11 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=61
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.11] -857/A4:0

12 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=60
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.12] -857/A4:0

13 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=59
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.13] -857/A4:0

14 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=58
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.14] -857/A4:0

15 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=57
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.15] -857/A4:0

16 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=56
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.16] -857/A4:0

17 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=55
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.17] -857/A4:0

18 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=54
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.18] -857/A4:0

19 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=53
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.19] -857/A4:0

20 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=52
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.20] -857/A4:0

21 svgeorgije.org/Newslist.asp?cmd=resetall
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.21] -857/A4:0

22 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=1
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.22] -94/A4:0

23 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.23] -94/A4:0

24 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.24] -94/A4:0

25 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.25] -94/A4:0

26 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.26] -94/A4:0

27 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=6
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.27] -94/A4:0

28 svgeorgije.org/Siteviewprn.asp?ID=7
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.28] -94/A4:0

29 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=62
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.29] -118/A4:0

30 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=61
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.30] -118/A4:0

31 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=60
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.31] -118/A4:0

32 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=59
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.32] -118/A4:0

33 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=58
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.33] -118/A4:0

34 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=57
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.34] -118/A4:0

35 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=56
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.35] -118/A4:0

36 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=55
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.36] -118/A4:0

37 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=54
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.37] -118/A4:0

38 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=53
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.38] -118/A4:0

39 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=52
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.39] -118/A4:0

40 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=11
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.40] -857/A4:0

41 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=21
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.41] -857/A4:0

42 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=31
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.42] -857/A4:0

43 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=41
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.43] -857/A4:0

44 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=51
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.44] -857/A4:0

45 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=61
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.45] -857/A4:0

46 svgeorgije.org/Newslist.asp?start=1
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.46] -857/A4:0

47 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=51
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.47] -857/A4:0

48 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=50
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.48] -857/A4:0

49 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=49
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.49] -857/A4:0

50 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=48
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.50] -857/A4:0

51 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=47
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.51] -857/A4:0

52 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=46
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.52] -857/A4:0

53 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=45
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.53] -857/A4:0

54 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=44
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.54] -857/A4:0

55 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=43
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.55] -857/A4:0

56 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=42
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.56] -857/A4:0

57 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=41
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.57] -857/A4:0

58 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=40
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.58] -857/A4:0

59 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=39
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.59] -857/A4:0

60 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=38
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.60] -857/A4:0

61 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=37
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.61] -857/A4:0

62 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=36
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.62] -857/A4:0

63 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=35
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.63] -857/A4:0

64 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=34
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.64] -857/A4:0

65 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=33
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.65] -857/A4:0

66 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=32
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.66] -857/A4:0

67 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=31
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.67] -857/A4:0

68 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=30
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.68] -857/A4:0

69 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=29
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.69] -857/A4:0

70 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=28
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.70] -857/A4:0

71 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=27
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.71] -857/A4:0

72 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=26
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.72] -857/A4:0

73 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=24
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.73] -857/A4:0

74 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=23
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.74] -857/A4:0

75 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=25
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.75] -857/A4:0

76 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=22
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.76] -857/A4:0

77 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=21
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.77] -857/A4:0

78 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=20
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.78] -857/A4:0

79 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=19
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.79] -857/A4:0

80 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.80] -857/A4:0

81 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.81] -857/A4:0

82 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.82] -857/A4:0

83 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.83] -857/A4:0

84 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.84] -857/A4:0

85 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.85] -857/A4:0

86 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=12
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.86] -857/A4:0

87 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=11
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.87] -857/A4:0

88 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=10
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.88] -857/A4:0

89 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=9
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.89] -857/A4:0

90 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=8
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.90] -857/A4:0

91 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=7
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.91] -857/A4:0

92 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=6
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.92] -857/A4:0

93 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.93] -857/A4:0

94 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.94] -857/A4:0

95 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.95] -857/A4:0

96 svgeorgije.org/Newsview.asp?ID=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.96] -857/A4:0

97 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=51
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.97] -118/A4:0

98 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=50
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.98] -118/A4:0

99 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=49
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.99] -118/A4:0

100 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=48
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.100] -118/A4:0

101 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=47
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.101] -118/A4:0

102 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=46
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.102] -118/A4:0

103 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=45
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.103] -118/A4:0

104 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=44
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.104] -118/A4:0

105 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=43
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.105] -118/A4:0

106 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=42
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.106] -118/A4:0

107 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=41
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.107] -118/A4:0

108 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=40
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.108] -118/A4:0

109 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=39
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.109] -118/A4:0

110 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=38
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.110] -118/A4:0

111 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=37
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.111] -118/A4:0

112 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=36
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.112] -118/A4:0

113 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=35
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.113] -118/A4:0

114 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=34
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.114] -118/A4:0

115 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=33
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.115] -118/A4:0

116 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=32
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.116] -118/A4:0

117 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=31
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.117] -118/A4:0

118 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=30
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.118] -118/A4:0

119 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=29
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.119] -118/A4:0

120 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=28
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.120] -118/A4:0

121 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=27
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.121] -118/A4:0

122 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=26
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.122] -118/A4:0

123 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=24
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.123] -118/A4:0

124 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=23
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.124] -118/A4:0

125 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=25
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.125] -118/A4:0

126 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=22
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.126] -118/A4:0

127 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=21
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.127] -118/A4:0

128 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=20
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.128] -118/A4:0

129 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=19
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.129] -118/A4:0

130 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.130] -118/A4:0

131 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.131] -118/A4:0

132 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.132] -118/A4:0

133 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.133] -118/A4:0

134 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.134] -118/A4:0

135 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.135] -118/A4:0

136 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=12
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.136] -118/A4:0

137 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=11
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.137] -118/A4:0

138 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=10
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.138] -118/A4:0

139 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=9
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.139] -118/A4:0

140 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=8
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.140] -118/A4:0

141 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=7
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.141] -118/A4:0

142 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=6
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.142] -118/A4:0

143 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.143] -118/A4:0

144 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.144] -118/A4:0

145 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.145] -118/A4:0

146 svgeorgije.org/Newsviewprn.asp?ID=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 30-07-2019 [.146] -118/A4:0


Нисте пронашли жељени податак -покушајте са алтернативним претрагама:Основна претрага је усмерена на почетне странице сајтова. Уколико се тражени податак не налази на почетној страници, покушајте са -дубоком- претрагом.
Можда ћете постићи бољи резултат уколико исти упит задате са укљученом опцијом за -дубинску- претрагу (коцкица десно поред поља за упит). Прочитајте: Како ради претрага Телескопа : правила, начини претраге...
Кратак видео од 1.30мин приказује начин детаљније претраге
Како претражити каталог
Боже, не допусти да срце наше остане празно, него дај – пошто од твоје воље све зависи – да увек желимо и да се надамо, и да то што желимо буде добро и стварно и да наша нада не буде испразна.
Дај да предмет наших жеља буде виши и лепши од нашег живота и да се доброј нади никад не изневеримо због кратких и варљивих остварења која заклањају видик и лажно обећавају одмор. Дај нам прав пут, са пролазним посртањима, а са миром и славом на крају. И дај нам мудрости и храбрости, кад нам дајеш искушења.
И ма куда ишли и лутали, не дај да на крају останемо изван твоје свеобимне хармоније, јер то сваке секунде, на сваком месту, сваким делићем бића желимо.

Иво Андрић, Знакови поред пута