Интернет ресурси
Српске Православне Цркве

Телескоп бета 3 верзија

Претрага званичних интернет адреса СПЦ
   
 
1 covekitehnologija.com/?page_id=72
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.1] -11296/A4:6

2 covekitehnologija.com/?cat=12
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.2] -8107/A4:5

3 covekitehnologija.com/?cat=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.3] -6395/A4:4

4 covekitehnologija.com/?cat=8
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.4] -4376/A4:2

5 covekitehnologija.com/?cat=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.5] -2351/A4:1

6 covekitehnologija.com/?cat=9
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.6] -3427/A4:2

7 covekitehnologija.com/?cat=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.7] -4037/A4:2

8 covekitehnologija.com/?cat=11
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.8] -3572/A4:2

9 covekitehnologija.com/?p=826
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.9] -30515/A4:17

10 covekitehnologija.com/?p=807
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.10] -19790/A4:11

11 covekitehnologija.com/?p=651
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.11] -12881/A4:7

12 covekitehnologija.com/?p=647
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.12] -22484/A4:12

13 covekitehnologija.com/?p=636
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.13] -15941/A4:9

14 covekitehnologija.com/?p=633
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.14] -14784/A4:8

15 covekitehnologija.com/?p=611
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.15] -24161/A4:13

16 covekitehnologija.com/?p=588
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.16] -7339/A4:4

17 covekitehnologija.com/?p=577
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.17] -7669/A4:4

18 covekitehnologija.com/?p=562
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.18] -8260/A4:5

19 covekitehnologija.com/?p=554
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.19] -27137/A4:15

20 covekitehnologija.com/?p=548
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.20] -9902/A4:6

21 covekitehnologija.com/?p=540
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.21] -9396/A4:5

22 covekitehnologija.com/?p=476
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.22] -27928/A4:16

23 covekitehnologija.com/?p=471
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.23] -8584/A4:5

24 covekitehnologija.com/?p=425
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.24] -19579/A4:11

25 covekitehnologija.com/?p=419
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.25] -6654/A4:4

26 covekitehnologija.com/?p=412
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.26] -13205/A4:7

27 covekitehnologija.com/?p=403
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.27] -19833/A4:11

28 covekitehnologija.com/?p=393
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.28] -12062/A4:7

29 covekitehnologija.com/?paged=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.29] -33130/A4:18

30 covekitehnologija.com/?p=364
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.30] -13187/A4:7

31 covekitehnologija.com/?p=356
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.31] -16585/A4:9

32 covekitehnologija.com/?p=339
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.32] -17050/A4:9

33 covekitehnologija.com/?p=329
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.33] -11206/A4:6

34 covekitehnologija.com/?p=285
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.34] -10499/A4:6

35 covekitehnologija.com/?p=261
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.35] -23693/A4:13

36 covekitehnologija.com/?p=212
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.36] -9166/A4:5

37 covekitehnologija.com/?p=20
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.37] -20739/A4:12

38 covekitehnologija.com/?p=19
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.38] -16451/A4:9

39 covekitehnologija.com/?p=33
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.39] -23624/A4:13

40 covekitehnologija.com/?cat=12&paged=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.40] -2509/A4:1

41 covekitehnologija.com/?p=386
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.41] -9291/A4:5

42 covekitehnologija.com/?p=375
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.42] -37316/A4:21

43 covekitehnologija.com/?p=242
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.43] -9103/A4:5

44 covekitehnologija.com/?p=227
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.44] -15542/A4:9

45 covekitehnologija.com/?p=109
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.45] -65535/A4:36

46 covekitehnologija.com/?p=11
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.46] -19171/A4:11

47 covekitehnologija.com/?p=25
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.47] -20265/A4:11

48 covekitehnologija.com/?p=23
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.48] -19940/A4:11

49 covekitehnologija.com/?p=24
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.49] -20527/A4:11

50 covekitehnologija.com/?p=9
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.50] -18432/A4:10

51 covekitehnologija.com/?p=28
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.51] -19506/A4:11

52 covekitehnologija.com/?p=31
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.52] -18529/A4:10

53 covekitehnologija.com/?p=30
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.53] -19158/A4:11

54 covekitehnologija.com/?p=29
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.54] -19949/A4:11

55 covekitehnologija.com/?cat=13&paged=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.55] -2849/A4:2

56 covekitehnologija.com/?p=321
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.56] -3353/A4:2

57 covekitehnologija.com/?p=311
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.57] -6328/A4:4

58 covekitehnologija.com/?p=247
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.58] -3202/A4:2

59 covekitehnologija.com/?p=222
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.59] -17388/A4:10

60 covekitehnologija.com/?p=185
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.60] -10499/A4:6

61 covekitehnologija.com/?p=165
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.61] -21651/A4:12

62 covekitehnologija.com/?p=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.62] -21966/A4:12

63 covekitehnologija.com/?p=26
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.63] -11307/A4:6

64 covekitehnologija.com/?p=443
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.64] -30940/A4:17

65 covekitehnologija.com/?p=346
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.65] -13368/A4:7

66 covekitehnologija.com/?p=21
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.66] -19349/A4:11

67 covekitehnologija.com/?p=35
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.67] -22675/A4:13

68 covekitehnologija.com/?p=36
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.68] -11664/A4:6

69 covekitehnologija.com/?p=34
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.69] -17932/A4:10

70 covekitehnologija.com/?p=38
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.70] -19746/A4:11

71 covekitehnologija.com/?p=380
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.71] -20108/A4:11

72 covekitehnologija.com/?p=198
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.72] -10004/A4:6

73 covekitehnologija.com/?p=6
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.73] -14166/A4:8

74 covekitehnologija.com/?p=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.74] -16551/A4:9

75 covekitehnologija.com/?p=32
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.75] -16628/A4:9

76 covekitehnologija.com/?p=10
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.76] -22220/A4:12

77 covekitehnologija.com/?p=8
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.77] -17492/A4:10

78 covekitehnologija.com/?p=7
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.78] -16752/A4:9

79 covekitehnologija.com/?p=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.79] -18062/A4:10

80 covekitehnologija.com/?p=305
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.80] -9911/A4:6

81 covekitehnologija.com/?p=277
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.81] -9474/A4:5

82 covekitehnologija.com/?p=219
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.82] -9555/A4:5

83 covekitehnologija.com/?p=120
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.83] -11514/A4:6

84 covekitehnologija.com/?p=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.84] -17838/A4:10

85 covekitehnologija.com/?p=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.85] -28315/A4:16

86 covekitehnologija.com/?p=106
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.86] -17312/A4:10

87 covekitehnologija.com/?paged=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.87] -34045/A4:19

88 covekitehnologija.com/?p=27
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.88] -20009/A4:11

89 covekitehnologija.com/?p=37
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.89] -19035/A4:11

90 covekitehnologija.com/?p=375&cpage=2
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.90] -37316/A4:21

91 covekitehnologija.com/?p=375&cpage=1
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.91] -35212/A4:20

92 covekitehnologija.com/?p=104
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.92] -15009/A4:8

93 covekitehnologija.com/?p=451
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.93] -21133/A4:12

94 covekitehnologija.com/?p=446
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.94] -27318/A4:15

95 covekitehnologija.com/?p=22
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.95] -20403/A4:11

96 covekitehnologija.com/?p=3
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.96] -24826/A4:14

97 covekitehnologija.com/?paged=4
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.97] -35054/A4:19

98 covekitehnologija.com/?paged=5
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 06-07-2019 [.98] -4555/A4:3


Нисте пронашли жељени податак -покушајте са алтернативним претрагама:Основна претрага је усмерена на почетне странице сајтова. Уколико се тражени податак не налази на почетној страници, покушајте са -дубоком- претрагом.
Можда ћете постићи бољи резултат уколико исти упит задате са укљученом опцијом за -дубинску- претрагу (коцкица десно поред поља за упит). Прочитајте: Како ради претрага Телескопа : правила, начини претраге...
Кратак видео од 1.30мин приказује начин детаљније претраге
Како претражити каталог
Један парохијан престао је да иде у цркву.
Раније је сваког викенда одлазио. Време је пролазило и свештеник одлучи да га посети. Дошао је у његов дом; врата су била отворена и свештеник је ушао.
Бивши парохијан седео је сам поред камина. Угледавши свештеника, климну главом у знак поздрава и руком му показа место да седне.
Сместивши се удобно, свештеник поче да посматра дивну игру пламенова у камину. Ћутали су обојица.
Након неколико минута свештеник изненада устаде, узе клешта и са њима дохвати један пламени угарак, те га стави у страну, далеко од јединствене ватре. Затим поново седе. Ћутање потраја.
У међувремену, издвојени угарак престао је да пламти, снага му је јењавала и ускоро постаде хладан и црн. Свештеник устаде поново и клештима врати угашени угарак у ватру. Тренутак касније, он је поново почео да гори заједно са другима.
Остављајући кљешта, свештеник, у тишини, крену ка вратима кад на прагу чу речи:
– Хвала за посету и проповед у камину. У недељу ћу сигурно доћи.