Интернет ресурси
Српске Православне Цркве

Телескоп бета 3 верзија

Претрага званичних интернет адреса СПЦ
   
 
1 cepis.spc.rs/tekst.php?T=13&grupaA=12
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.1] -6503/A4:4

2 cepis.spc.rs/tekst.php?T=166&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.2] -10187/A4:6

3 cepis.spc.rs/tekst.php?T=165&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.3] -15100/A4:8

4 cepis.spc.rs/tekst.php?T=164&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.4] -10361/A4:6

5 cepis.spc.rs/tekst.php?T=163&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.5] -10331/A4:6

6 cepis.spc.rs/tekst.php?T=162&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.6] -10396/A4:6

7 cepis.spc.rs/tekst.php?T=161&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.7] -12997/A4:7

8 cepis.spc.rs/tekst.php?T=160&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.8] -13764/A4:8

9 cepis.spc.rs/tekst.php?T=159&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.9] -10540/A4:6

10 cepis.spc.rs/tekst.php?T=157&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.10] -12997/A4:7

11 cepis.spc.rs/tekst.php?T=156&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.11] -11696/A4:6

12 cepis.spc.rs/tekst.php?T=155&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.12] -10567/A4:6

13 cepis.spc.rs/tekst.php?T=154&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.13] -11692/A4:6

14 cepis.spc.rs/tekst.php?T=153&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.14] -10556/A4:6

15 cepis.spc.rs/tekst.php?T=152&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.15] -11591/A4:6

16 cepis.spc.rs/tekst.php?T=151&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.16] -12077/A4:7

17 cepis.spc.rs/tekst.php?T=150&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.17] -18907/A4:11

18 cepis.spc.rs/tekst.php?T=149&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.18] -12411/A4:7

19 cepis.spc.rs/tekst.php?T=148&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.19] -27336/A4:15

20 cepis.spc.rs/tekst.php?T=147&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.20] -13690/A4:8

21 cepis.spc.rs/tekst.php?T=146&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.21] -12588/A4:7

22 cepis.spc.rs/tekst.php?T=145&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.22] -12888/A4:7

23 cepis.spc.rs/tekst.php?T=144&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.23] -11737/A4:7

24 cepis.spc.rs/tekst.php?T=143&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.24] -11450/A4:6

25 cepis.spc.rs/tekst.php?T=142&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.25] -25540/A4:14

26 cepis.spc.rs/tekst.php?T=141&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.26] -15745/A4:9

27 cepis.spc.rs/tekst.php?T=140&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.27] -13150/A4:7

28 cepis.spc.rs/tekst.php?T=138&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.28] -15458/A4:9

29 cepis.spc.rs/tekst.php?T=137&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.29] -10238/A4:6

30 cepis.spc.rs/tekst.php?T=136&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.30] -16567/A4:9

31 cepis.spc.rs/tekst.php?T=135&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.31] -20284/A4:11

32 cepis.spc.rs/tekst.php?T=132&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.32] -13891/A4:8

33 cepis.spc.rs/tekst.php?T=131&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.33] -13228/A4:7

34 cepis.spc.rs/tekst.php?T=127&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.34] -13799/A4:8

35 cepis.spc.rs/tekst.php?T=126&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.35] -10350/A4:6

36 cepis.spc.rs/tekst.php?T=125&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.36] -10671/A4:6

37 cepis.spc.rs/tekst.php?T=121&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.37] -13455/A4:7

38 cepis.spc.rs/tekst.php?T=119&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.38] -11338/A4:6

39 cepis.spc.rs/tekst.php?T=106&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.39] -13072/A4:7

40 cepis.spc.rs/tekst.php?T=90&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.40] -25180/A4:14

41 cepis.spc.rs/tekst.php?T=89&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.41] -16034/A4:9

42 cepis.spc.rs/tekst.php?T=87&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.42] -20669/A4:11

43 cepis.spc.rs/tekst.php?T=83&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.43] -14302/A4:8

44 cepis.spc.rs/tekst.php?T=60&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.44] -12684/A4:7

45 cepis.spc.rs/tekst.php?T=59&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.45] -11743/A4:7

46 cepis.spc.rs/tekst.php?T=58&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.46] -13283/A4:7

47 cepis.spc.rs/tekst.php?T=57&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.47] -11853/A4:7

48 cepis.spc.rs/tekst.php?T=56&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.48] -12041/A4:7

49 cepis.spc.rs/tekst.php?T=55&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.49] -11465/A4:6

50 cepis.spc.rs/tekst.php?T=54&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.50] -11173/A4:6

51 cepis.spc.rs/tekst.php?T=53&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.51] -12383/A4:7

52 cepis.spc.rs/tekst.php?T=52&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.52] -11765/A4:7

53 cepis.spc.rs/tekst.php?T=51&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.53] -12311/A4:7

54 cepis.spc.rs/tekst.php?T=50&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.54] -13521/A4:8

55 cepis.spc.rs/tekst.php?T=49&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.55] -12354/A4:7

56 cepis.spc.rs/tekst.php?T=48&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.56] -15027/A4:8

57 cepis.spc.rs/tekst.php?T=47&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.57] -11394/A4:6

58 cepis.spc.rs/tekst.php?T=46&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.58] -11289/A4:6

59 cepis.spc.rs/tekst.php?T=45&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.59] -11421/A4:6

60 cepis.spc.rs/tekst.php?T=44&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.60] -13534/A4:8

61 cepis.spc.rs/tekst.php?T=43&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.61] -11499/A4:6

62 cepis.spc.rs/tekst.php?T=42&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.62] -11250/A4:6

63 cepis.spc.rs/tekst.php?T=41&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.63] -17441/A4:10

64 cepis.spc.rs/tekst.php?T=40&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.64] -12017/A4:7

65 cepis.spc.rs/tekst.php?T=39&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.65] -14341/A4:8

66 cepis.spc.rs/tekst.php?T=37&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.66] -12500/A4:7

67 cepis.spc.rs/tekst.php?T=36&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.67] -15014/A4:8

68 cepis.spc.rs/tekst.php?T=35&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.68] -12438/A4:7

69 cepis.spc.rs/tekst.php?T=28&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.69] -16366/A4:9

70 cepis.spc.rs/tekst.php?T=27&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.70] -10740/A4:6

71 cepis.spc.rs/tekst.php?T=11&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.71] -13995/A4:8

72 cepis.spc.rs/tekst.php?T=10&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.72] -11980/A4:7

73 cepis.spc.rs/tekst.php?T=9&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.73] -15124/A4:8

74 cepis.spc.rs/tekst.php?T=8&grupaA=13
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.74] -22643/A4:13

75 cepis.spc.rs/tekst.php?T=79&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.75] -7884/A4:4

76 cepis.spc.rs/tekst.php?T=22&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.76] -5585/A4:3

77 cepis.spc.rs/tekst.php?T=21&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.77] -6037/A4:3

78 cepis.spc.rs/tekst.php?T=20&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.78] -11739/A4:7

79 cepis.spc.rs/tekst.php?T=19&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.79] -4947/A4:3

80 cepis.spc.rs/tekst.php?T=18&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.80] -6209/A4:3

81 cepis.spc.rs/tekst.php?T=17&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.81] -6305/A4:4

82 cepis.spc.rs/tekst.php?T=16&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.82] -5589/A4:3

83 cepis.spc.rs/tekst.php?T=15&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.83] -8174/A4:5

84 cepis.spc.rs/tekst.php?T=14&grupaA=14
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.84] -5235/A4:3

85 cepis.spc.rs/tekst.php?T=34&grupaA=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.85] -2867/A4:2

86 cepis.spc.rs/tekst.php?T=29&grupaA=15
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.86] -2861/A4:2

87 cepis.spc.rs/tekst.php?T=122&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.87] -9860/A4:5

88 cepis.spc.rs/tekst.php?T=78&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.88] -8154/A4:5

89 cepis.spc.rs/tekst.php?T=26&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.89] -3710/A4:2

90 cepis.spc.rs/tekst.php?T=25&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.90] -15916/A4:9

91 cepis.spc.rs/tekst.php?T=24&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.91] -4742/A4:3

92 cepis.spc.rs/tekst.php?T=23&grupaA=16
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.92] -4532/A4:3

93 cepis.spc.rs/tekst.php?T=105&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.93] -13654/A4:8

94 cepis.spc.rs/tekst.php?T=104&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.94] -13616/A4:8

95 cepis.spc.rs/tekst.php?T=102&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.95] -13730/A4:8

96 cepis.spc.rs/tekst.php?T=101&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.96] -13692/A4:8

97 cepis.spc.rs/tekst.php?T=100&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.97] -13899/A4:8

98 cepis.spc.rs/tekst.php?T=96&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.98] -13540/A4:8

99 cepis.spc.rs/tekst.php?T=95&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.99] -13618/A4:8

100 cepis.spc.rs/tekst.php?T=94&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.100] -13604/A4:8

101 cepis.spc.rs/tekst.php?T=93&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.101] -13588/A4:8

102 cepis.spc.rs/tekst.php?T=91&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.102] -14283/A4:8

103 cepis.spc.rs/tekst.php?T=77&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.103] -13556/A4:8

104 cepis.spc.rs/tekst.php?T=75&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.104] -13536/A4:8

105 cepis.spc.rs/tekst.php?T=74&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.105] -13598/A4:8

106 cepis.spc.rs/tekst.php?T=73&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.106] -13648/A4:8

107 cepis.spc.rs/tekst.php?T=72&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.107] -13614/A4:8

108 cepis.spc.rs/tekst.php?T=71&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.108] -13568/A4:8

109 cepis.spc.rs/tekst.php?T=70&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.109] -13664/A4:8

110 cepis.spc.rs/tekst.php?T=61&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.110] -13672/A4:8

111 cepis.spc.rs/tekst.php?T=12&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.111] -21640/A4:12

112 cepis.spc.rs/tekst.php?T=7&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.112] -13612/A4:8

113 cepis.spc.rs/tekst.php?T=6&grupaA=17
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.113] -14419/A4:8

114 cepis.spc.rs/tekst.php?T=139&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.114] -15162/A4:8

115 cepis.spc.rs/tekst.php?T=128&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.115] -30141/A4:17

116 cepis.spc.rs/tekst.php?T=124&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.116] -19954/A4:11

117 cepis.spc.rs/tekst.php?T=118&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.117] -36525/A4:20

118 cepis.spc.rs/tekst.php?T=117&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.118] -16178/A4:9

119 cepis.spc.rs/tekst.php?T=115&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.119] -24674/A4:14

120 cepis.spc.rs/tekst.php?T=114&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.120] -29232/A4:16

121 cepis.spc.rs/tekst.php?T=108&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.121] -31498/A4:17

122 cepis.spc.rs/tekst.php?T=107&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.122] -21188/A4:12

123 cepis.spc.rs/tekst.php?T=103&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.123] -22612/A4:13

124 cepis.spc.rs/tekst.php?T=99&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.124] -35114/A4:20

125 cepis.spc.rs/tekst.php?T=98&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.125] -38941/A4:22

126 cepis.spc.rs/tekst.php?T=92&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.126] -24964/A4:14

127 cepis.spc.rs/tekst.php?T=88&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.127] -25540/A4:14

128 cepis.spc.rs/tekst.php?T=86&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.128] -20197/A4:11

129 cepis.spc.rs/tekst.php?T=85&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.129] -24937/A4:14

130 cepis.spc.rs/tekst.php?T=84&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.130] -32874/A4:18

131 cepis.spc.rs/tekst.php?T=82&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.131] -43880/A4:24

132 cepis.spc.rs/tekst.php?T=81&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.132] -23412/A4:13

133 cepis.spc.rs/tekst.php?T=80&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.133] -21960/A4:12

134 cepis.spc.rs/tekst.php?T=31&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.134] -32272/A4:18

135 cepis.spc.rs/tekst.php?T=30&grupaA=18
... Погледај страницу
Последње ажурирање каталога: 05-08-2019 [.135] -25271/A4:14


Нисте пронашли жељени податак -покушајте са алтернативним претрагама:Основна претрага је усмерена на почетне странице сајтова. Уколико се тражени податак не налази на почетној страници, покушајте са -дубоком- претрагом.
Можда ћете постићи бољи резултат уколико исти упит задате са укљученом опцијом за -дубинску- претрагу (коцкица десно поред поља за упит). Прочитајте: Како ради претрага Телескопа : правила, начини претраге...
Кратак видео од 1.30мин приказује начин детаљније претраге
Како претражити каталог
Шта нас разликује међусобно?..само једно..
"Никада, дете, немој да осуђујеш, никада! Чувај се да се не згадиш на човека кад се згадиш на грех. Знаш ли шта те једино разликује од оних жена које ноћу зарађују чекају на улици да им неко приђе за новац?.. Само то што Бог твој поводац држи краће од њиховог. Када би га попустио чинио би исте и горе ствари. А Бог га не држи краће зато што си бољи него зато што можда не би имао снаге да такве грехове носиш и да се покајеш за њих. Немој да мислиш да је нешто друго у питању, само то је. Моли се Богу да не осуђујеш, ако не будеш имао разумевања за људске слабости и ако будеш осуђивао, Бог ће попустити и твој поводац. Шта ћеш ако тебе онда нико не буде разумео, ако се згаде на тебе. Ако те нико не прихвати, ако ти не пружи руку..ако сви поистовете твоје срце и душу са твојим грехом и прљавштинама.. Дете моје, човек је узвишенији од својих прљавштина. Срце човеково тражи у његовим највишим врховима а не у мочварама његове душе. Молим те, сине мој, немој никада да осуђујеш, никога. Сети се како је Христос на прашини исписао грехове оних који су хтели да убију жену ухваћену у прељуби. Чувај се да се не заразиш туђим грехом али сажали се на човека који је заражен..можда се не каје, можда је зао и жели да зарази намерно и друге, али сажали се јер - умире. Немој да осуђујеш јер ће тако и Бог онда теби судити."
СВ.ГАВРИЛО ГРУЗИСКИ